Social Icons

HOTLINE : 0932.633.966

Thứ Bảy, 23 tháng 9, 2017

NHỮNG ĐIỀU MÀ CÁC TỶ PHÚ NÓINHỮNG ĐIỀU MÀ CÁC TỶ PHÚ THƯỜNG HAY NÓI: NHƯNG KHÔNG CÓ NHIỀU NGƯỜI HIỂU


 • Nhóm người mà khó phục vụ nhất là những người nghèo
 • Cho họ miễn phí, họ nghĩ rằng đó là một cái bẫy
 • Nói với họ đó là một sự đầu tư nhỏ, họ sẽ nói không thể kiếm được bao nhiêu
 • Hãy nói với họ đầu tư nhiều hơn, họ sẽ nói không có tiền
 • Bảo họ thử những điều mới, họ sẽ nói không có kinh nghiệm
 • Nói với họ kinh doanh kiểu truyền thống, họ sẽ nói khó làm lắm
 • Nói với họ đó là một mô hình kinh doanh mới, họ sẽ nói đó là đa cấp
 • Bảo họ mở một cửa hàng, họ sẽ nói không có tự do
 • Kêu họ kinh doanh kiểu hiện đại, họ sẽ nói không có chuyên môn
 • Họ có một điểm chung: HỌ THÍCH HỎI GOOGLE, nghe lời khuyên từ bạn bè cũng vô vọng giống như họ
 • Họ suy nghĩ nhiều hơn một giáo sư đại học và làm ít hơn một người mù
 • Nếu bạn hỏi họ là họ có thể làm được những gì ? Thì họ sẽ không có câu trả lời cho bạn (tức không biết làm gì hết)

KẾT LUẬN CỦA TÔI: 


 • Bạn có quyền lựa chọn cách sống, thái độ, công việc và bạn có quyền lựa chọn cách nghĩ của người giàu hay người nghèo
 • “Nếu bạn chịu làm những gì mà người khác không muốn làm thì bạn sẽ đạt được thứ mà người khác không bao giờ có”
 • Người nghèo có cách suy nghĩ của họ. Và người giàu có cách suy nghĩ của người giàu.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét